วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

MAIN


Mind Mapping ครู

ภูมิหลังของปัญหา

พี่ๆป.4 อยู่ในวัยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม


Main Idea
สิ่งที่อยากเรียนรู้
ปฏิทินการเรียนรู้
ตารางเชื่อมโยงสาระ