WEEK 7


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย (พลังงานในร่างกาย , ที่มาของพลังงาน)
Week
Input
Process
Out put
Outcome
7
8 – 12
ก.ย. 57
โจทย์ :
สิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย
-พลังงานในร่างกาย
-ที่มาของพลังงาน
Key  Questions
- เมื่อร่างกายขาดน้ำหรืออาหารจะเป็นเช่นไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองระบบในร่างกาย
Wall  Thinking : โมเดลดีมีประโยชน์
Mind Mapping : สรุปความเข้าใจจากการดูคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน อาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-พ่อค้า/แม่ค้า
-พนักงานขาย
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
-ตลาดสด
-ซุปเปอร์มาร์เก็ต


ชง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"คนเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหม แล้วสิ่งมีชีวิตต้องการอะไรเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต"
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนสร้าง Mind Mapping เรื่อง ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ของตนเอง
ชง
- ครูนำภาพแผนภูมิอาหารหลัก 5 หมู่มาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าอาหารมีความสำคัญกับคนเราหรือไม่?” “อาหารแต่ละหมู่ให้สารอาหารแตกต่างกันอย่างไร?” “นักเรียนชอบรับประทานอาหารหมู่ใด มากที่สุด”
ชง
-ครูให้นักเรียนเล่นเกมจัดหมวดหมู่อาหาร หลัก 5 หมู่
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ทำ
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ หากร่างกายขาดน้ำ/ขาดอาหารจะเป็นอย่างไร”
ใช้
- นักเรียนทดลองดื่มน้ำและอาหาร ตามปริมาตรและเวลาที่กำหนด
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมและบันทึกลงสมุด
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ในวัยของนักเรียนต้องการปริมาณอาหารเท่าไหร่ ถ้าเรากินอาหารมากเกินพลังงานงานที่เหลือจะไปอยู่ไหน"
เชื่อม
-ครูนำภาพคนที่ขาดสารอาหารและคนอ้วนมาให้เด็กๆดู
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
เชื่อม
-ครูและนักเรียนทดลองคำนวนพลังงานจากอาหารที่นักเรียนกินมาวันนี้
ชง
-ครูให้นักเรียนคิดเมนูอาหารหลัก 5 หมู่ และนำมาทำร่วมกัน
ใช้
- ทัศนศึกษา ตามหาอาหารดีมีประโยชน์ คนละ 1 เมนู จำนวนเงินคนละ 55 บาท
ใช้
- นักเรียนนำอาหารที่ซื้อมาทำร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- สรุปความเข้าใจจากการดูคลิปวีดีโอ ในรูปแบบ Mind Mapping
- การไปทัศนศึกษาศึกษาที่ตลาดเกษตรและซุปเปอร์ชิพ
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- การตอบคำถาม
- โมเดลอาหารดีมีประโยชน์
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย
- การสังเคราะห์ สร้างสรรค์โมเดลระบบต่างๆในร่างกาย
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของ
ระบบต่างๆของร่างกาย
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน โมเดลระบบต่างๆในร่างกาย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 7 ของการเรียนรู้ Topic “ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์” ของพี่ๆป.4 ครูเปิ้ลให้พี่ๆคิดเมนูอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย โดยพี่ๆมีงบในการไปตลาดครั้งนี้จำนวนเงิน 220 บาท (เป็นเงินค่าทิปจากการเล่นละครหุ่น) ครูพาทุกคนไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดเกษตร เพื่อนำกลับมาร่วมกันทำ เมื่อไปถึงทุกคนเริ่มวางแผนกับเงิน 220 บาท พี่โกโก้ได้คำนวนเงินที่ทุกคนจะสามารถใช้ได้ในเมนูของตัวเองคนละ 55 บาท เมื่อเห็นว่าจำนวนไม่มาก อาจไม่พอที่จะซื้อของได้ พี่โกโก้จึงชวนพี่อัลลี่ให้นำเงินมารวมกันเพราะว่ามีของบางอย่างที่เราใช้เหมือนกันจะได้ประหยัดเงิน และให้พี่อัลลี่เป็นคนดูแลเงินนะ เพราะพี่อัลลี่เป็นคนที่ละเอียด ตอนแรกพี่อัลลี่กะของไม่ถูกว่าจะต้องซื้อเท่าไหร่ เงินจะพอมั้ย ครูเปิ้ลเลยให้ทุกคนลองสำรวจดูให้หลายๆร้านก่อนตัดสินใจซื้อเวลาจะซื้อให้หยิบของตามจำนวนที่ตัวเองต้องการและสอบถามราคาดูก่อน พี่ๆได้สำรวจ ต่อรอง และวิธีการเลือกซื้ออาหารกันอย่างสนุกสนาน เนื่องจากเราไปตลาดกันสายแล้ว ทำให้ร้านค้าบางร้านเก็บไปแล้ว ของที่ต้องการก็ได้ไม่ครบ ทุกคนเริ่มปรึกษากันว่าจะทำยังไงดี พี่ต้นไม้เสนอให้ไปซื้อที่ซุปเปอร์ชิพมั้ย เพราะเค้ามีพวกเนื้อสัตว์ขายด้วยและราคาก็ไม่แพง พี่ปอยจับคู่กับพี่ต้นไม้คอยเสนอเวลาที่ซื้อของให้ซื้อผักด้วยนะเพราะว่ามีประโยชน์กับร่างกาย ทุกคนได้มีส่วนร่วมและช่วยกันวางแผนใช้เงินอย่างคุ้มค่า เมนูง่ายๆ แซนวิชและสลัดผัก+ไข่ต้ม ที่ทุกคนทำได้ทั้งเรียนรู้และมีประโยชน์ กินกันหมดอย่างเอร็ดอร่อยเลยค่ะ

    ตอบลบ